Gran Diccionari

Es mostren 8 resultats

-at1


<title type="display">-at</title><lbl type="homograph">1</lbl>

Body
  Sufix, del llatí -atus, que significa:
 1. ‘jurisdicció, dignitat o càrrec de’. Ex.: bisbat, comtat, jutjat, deganat.
 2. ‘operació tècnica de’. Ex.: rentat, pentinat.
 3. ‘conjunt o gran quantitat de’. Ex.: dentat, veïnat.
 4. ‘contingut o capacitat de’. Ex.: grapat, manat, braçat.
 5. ‘acció intensa de’. Ex.: reixat, aiguat. 6. Vegeu també:
  -at3
  -at2

-at1

-at2

-at2

-at3
| -ada

-at3
| -ada

At

At

àt.

àt.

AT

AT

n. at.

n. at.

p. at.

p. at.