Gran Diccionari

Es mostren 2 resultats

batxiller1

batxiller1

batxiller2
| batxillera


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">batxiller</title><lbl type="homograph">2</lbl>

Accessory
Etimologia: del fr. bachelier, íd., de l’ant. bacheler ‘jove que encara no és cavaller’, der. segurament d’un cèlt. *bakkallaros, llatinitzat baccallarius (v. bacallar) 1a font: 1330
Body
  1. masculí i femení història Segons el reglament universitari medieval, persona que posseïa el primer grau acadèmic de les diferents facultats, aconseguit mitjançant un examen. Batxiller en arts, en teologia, en lleis, en medicina.
  2. masculí i femení ensenyament
    1. Persona que ha rebut el primer grau acadèmic atorgat en les facultats eclesiàstiques de filosofia, teologia i dret canònic.
    2. Persona que ha rebut el grau concedit en acabar l’ensenyament secundari o batxillerat.
  3. adjectiu i masculí i femení Inclinat a batxillejar.  4. Vegeu també:
    batxiller1

batxiller2
| batxillera