Gran Diccionari

Es mostren 2 resultats

brisa1


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">brisa</title><lbl type="homograph">1</lbl>

Accessory
Etimologia: d’origen incert, sembla un mot d’origen més aviat atlàntic que mediterrani; potser en les formes més antigues sorgí al nord de França d’una confusió entre parònims, l’un germ. i l’altre cèlt 1a font: s. XV
Body
femení meteorologia Vent de periodicitat diària originat al litoral per l’escalfament diferencial de la superfície de la terra respecte a la de la mar i, a l’interior, per l’escalfament diferencial entre la muntanya i la vall.


Vegeu també:
brisa2

brisa1

brisa2

brisa2