Gran Diccionari

Es mostren 2 resultats

carretera

carretera

Informació complementària

carreter
| carretera


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">carreter</title>

Accessory
Etimologia: de carreta
Body
 1. adjectiu
  1. Relatiu o pertanyent a les carretes o als carros.
  2. camí carreter Camí de carros.
 2. masculí i femení Persona que construeix carretes o carros.
 3. masculí i femení
  1. Persona que té per ofici menar carretes o carros.
  2. història Menestral que s’encarregava del transport amb carro o amb carreta.
  3. carreter de mar història Menestral que es dedicava al transport portuari.
  4. renegar com un carreter Blasfemar molt.
  5. suar com un carreter Suar molt.

carreter
| carretera