Gran Diccionari

Es mostren 2 resultats

datiu1


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">datiu</title><lbl type="homograph">1</lbl>

Accessory
Partició sil·làbica: da_tiu
Etimologia: v. datiu2
Body
  masculí gramàtica
 1. Cas del paradigma de la flexió nominal d’algunes llengües indoeuropees que sol expressar el complement indirecte.
  1. per extensió Complement indirecte.
  2. datiu ètic (o d’interès) Datiu en què es remarca una relació afectiva o d’interès. Ex.: el pronom em a Aquest nen no m’estudia gens. 2. Vegeu també:
  datiu2

datiu1

datiu2
| dativa


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">datiu</title><lbl type="homograph">2</lbl>

Accessory
Partició sil·làbica: da_tiu
Etimologia: del ll. dativus, -a, -um, íd., der. de dare ‘donar’ 1a font: 1272, CTort.
Body
  adjectiu dret civil
 1. Dit del tutor o curador nomenat pel jutge, en defecte de tutor testamentari o legítim.
 2. Dit de la tutela deferida pel jutge.
 3. Dit del curador del fideïcomís i de l’herència jacent nomenat pel jutge en defecte de testamentari. 4. Vegeu també:
  datiu1

datiu2
| dativa