Gran Diccionari

Es mostren 2 resultats

joia1

joia1

joia2


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">joia</title><lbl type="homograph">2</lbl>

Accessory
Partició sil·làbica: jo_ia
Etimologia: der. regressiu de joiell, pres per un der. dimin
Body
  femení
  1. Peça d’or o d’un altre metall preciós, amb una o més gemmes, que hom porta com a ornament.
  2. figuradament Qualsevol cosa d’un valor extraordinari. Aquesta casa és una joia.
  3. figuradament Persona digna de gran estima. Aquell noi és una joia.
 1. dret civil Dret que corresponia a la muller de reclamar sobre els béns del marit mort, quan aquests eren suficients, després d’haver reclamat l’anell de boda i els vestits d’ús corrent. 2. Vegeu també:
  joia1

joia2