Es mostren 2 resultats

modular1

modular1

modular2


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">modular</title><lbl type="homograph">2</lbl>

Accessory
Etimologia: de mòdul
Body
  adjectiu
 1. Constituït o format per mòduls. Sistema modular.
 2. Relatiu o pertanyent a un mòdul.
 3. matemàtiques
  1. Dit del conjunt ordenat (R, ≤), amb estructura de reticle (R, ∨, ∧), que compleix la propietat ac = a∨(b∧c)  = (ab)∧c, dita propietat modular.
  2. Dit del grup de transformacions del pla complex del tipus w = (az + b)/(cz + d), essent a, b, c i d nombres enters que compleixen la condició ad-bc = +1. 4. Vegeu també:
  modular1

modular2