Es mostren 2 resultats

parada


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">parada</title>

Accessory
Etimologia: de parar 1a font: s. XI
Body
  femení
  1. Acció de parar o de parar-se, arrest. Farem parada a Banyoles.
  2. història A l’edat mitjana, hostal de camí públic.
  3. dret de parada història del dret català Als segles X-XII, alberga, dret d’hostatge, o la seva compensació en forma de tribut.
  4. fer parada i fonda Aturar-se una bona estona durant un viatge per menjar i reposar.
  5. punt de parada (o simplement parada) Indret on es para o es pot parar un vehicle de transport públic per tal de deixar baixar o pujar els passatgers. La parada és cinquanta metres més avall. Parada obligatòria, discrecional.
  1. Acció de preparar una cosa perquè faci servei, perquè funcioni;
  2. l’efecte.
  3. Lloc on es prepara.
  4. cinegètica Col·locació dels caçadors i dels paranys, els filats, etc., en disposició de caçar.
  5. cinegètica Cada vegada que els caçadors tiren el filat.
 1. comerç i mercat
  1. Exposició de mercaderies que hom fa en una fira, un mercat, etc.
  2. per extensió Lloc on és situada o se sol situar aquesta exposició.
  3. figuradament Ostentació que hom fa d’alguna cosa.
 2. esports
  1. En esgrima, acció de parar una estocada.
  2. per extensió En altres jocs i esports, acció de parar la pilota, interceptar la jugada, etc.
 3. ciències militars
  1. Formació de la tropa que entra de guàrdia.
  2. Lloc on s’aplega la tropa per dirigir-se cada secció al seu lloc de guàrdia.
  3. Formació de les tropes a les quals s’ha de passar revista.
  4. Desfilada.
  1. agricultura Caixa de distribució o repartidor d’aigües.
  2. agricultura Massa de terra, brossa, posts o pedra amb què hom tapa la boca d’un rec perquè l’aigua s’aturi o es desviï.
  3. servitud de parada dret català Dret del propietari d’una finca amb aprofitament d’aigües vistes, d’obligar els propietaris de terrenys on passava el curs del corrent que consentissin a la construcció d’una parada o caixa de distribució per a regar aquella.
 4. indústria tèxtil Quantitat de plegadors d’ordit, plens de fil, que calen per a produir, en la màquina de parar, un nombre determinat de plegadors plens d’ordit parat.
 5. parada nupcial etologia Conjunt d’actituds i emissions sonores que precedeixen l’acoblament o la formació de parella.

parada

Informació complementària

parat
| parada


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">parat</title>

Accessory
Etimologia: de parar
Body
 1. adjectiu
  1. Que no és prompte a reaccionar, que no és llest.
  2. restar (o quedar) parat Restar fortament sorprès, restar de pedra.
 2. adjectiu i masculí i femení desocupat 2.
 3. adjectiu heràldica Dit de l’arc tesat i carregat amb una fletxa.
 4. masculí marina, marítim Cadascun dels travessers de fusta damunt els quals llenega una barca en treure-la de l’aigua, també anomenat pal.

parat
| parada