Es mostren 3 resultats

pau1


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">pau</title><lbl type="homograph">1</lbl>

Accessory
Partició sil·làbica: pau
Etimologia: del ll. pax, pacis, íd. 1a font: s. XII, Hom.
Body
  femení
  1. Estat de tranquil·litat o quietud no torbat per fatics, molèsties, etc. Aneu-vos-en: deixeu-me en pau.
  2. Estat de l’ànim tranquil, no torbat per la passió, l’ànsia, el temor, etc. La pau del cor és un bé preciós.
  3. figuradament La pau del camp. La pau del paradís. La pau eterna.
  4. ritu de la pau litúrgia Ritu litúrgic consistent a desitjar-se els fidels mútuament la pau a través d’algun signe extern: òscul, abraçada, etc.
  1. Tranquil·litat pública. La pau del país no ha estat pertorbada fa anys.
  2. Estat d’una reunió o un grup de persones, especialment d’una família, on no hi ha dissensions, renyines, plets, etc. D’aquella casa, n’ha desaparegut la pau. Posar pau entre dos germans.
  3. Estat d’un país que no està en guerra amb un altre. Les arts floreixen en la pau. Un perill per a la pau a Europa.
  4. Exempció o cessació d’hostilitats internacionals. Signar la pau. Pactar la pau.
  5. assemblea de pau i treva història del dret català Als segles XI, XII i XIII, institució eclesiàstica que, amb cooperació del poder civil, reglamentava uns determinats períodes de descans en les ininterrompudes guerres privades.
  6. de pau locució adjectiva Que ama la pau. Som gent de pau. Un home, una dona de pau.
  7. estar en paus (dues persones) No deure’s res més l’un a l’altre, haver arreglat els comptes.
  8. fer la pau figuradament Tornar a algú el mal que hom n’havia rebut.
  9. fer la pau En el joc, guanyar allò que hom havia perdut.
  10. fer les paus Cessar, dues persones o més, d’estar barallades o renyides.
  11. foragitat de pau i treva història del dret català A l’edat mitjana, persona exclosa dels beneficis de pau i treva acusada de determinats delictes.
  12. pau de Déu història Prohibició eclesiàstica de tot acte hostil contra persones o béns en unes condicions determinades. 1. Vegeu també:
  pau2
  pau3

pau1

pau2

pau2

pau3

pau3