Gran Diccionari

Es mostren 2 resultats

pop1


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">pop</title><lbl type="homograph">1</lbl>

Accessory
Etimologia: del cat. i dial. polp, del ll. pŏlўpus, i aquest, del gr. polýpous, íd., literalment ‘de molts peus’ 1a font: 1803, DEst.
Body
  masculí
 1. zoologia Nom genèric dels mol·luscs octòpodes de la família dels octopòdids, bentònics, lleugers, amb vuit braços caçadors i ambulatoris, que canvien de color i expulsen núvols de tinta com a defensa, comestibles i molt apreciats per la seva carn. El pop més conegut és el pop comú o pop roquer (Octopus vulgaris), depredador ferotge que habita en fons de roca o de sorra.
  1. manutenció, emmagatzematge Element d’alguns aparells elevadors com les grues que s’obre i es tanca com els dits d’una mà i permet d’agafar ferralla, fustes, pedres, etc.
  2. Utensili per a subjectar paquets a la baca del cotxe o en un altre lloc, consistent en una o més tires de goma elàstica resistent que porten uns ganxos metàl·lics als extrems. 2. Vegeu també:
  pop2

pop1

pop2


<title type="display">pop</title><lbl type="homograph">2</lbl>

Accessory
Etimologia: de l’angl. americà pop, abreviació de popular, manlleu del fr. (s. XV)
Body
 1. adjectiu i masculí música Dit d’una modalitat de música popular sorgida al començament dels anys seixanta al Regne Unit, i després als Estats Units d’Amèrica, que recull influències del jazz, del rock, del folk i del blues. Festival de música pop. Li agrada el pop.
 2. adjectiu art
  1. Relatiu o pertanyent a l’art pop. Pintor pop.
  2. art pop Moviment artístic d’origen angloamericà que s’inspira en aspectes comuns i quotidians de la societat industrial de consum i trasllada a les obres el repertori icònic de la cultura urbana de masses, sorgit cap als anys cinquanta del segle XX. 3. Vegeu també:
  pop1

pop2