Gran Diccionari

Es mostren 2 resultats

pudor1


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">pudor</title><lbl type="homograph">1</lbl>

Accessory
Etimologia: del ll. pudor, -ōris, íd. 1a font: 1803, DEst.
Body
    masculí
  1. Sentiment de reserva o d’aversió pel que fa al sexe, que es manifesta en els ulls, en el capteniment, etc., i que sol provocar reaccions instintives d’incomoditat, de disgust o de defensa. Respectar el pudor d’una noia. Atemptar contra el pudor.
  2. per extensió Timidesa, vergonya, reserva. Mostrava un estrany pudor davant la política.  3. Vegeu també:
    pudor2

pudor1

pudor2

pudor2