Gran Diccionari

Es mostren 3 resultats

RAM

RAM

ram1


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">ram</title><lbl type="homograph">1</lbl>

Accessory
Etimologia: del ll. ramus ‘branca’ 1a font: s. XIV, Llull
Body
  masculí
  1. Branca tallada de l’arbre. Un ram de llorer.
  2. Branca esponerosa que els caçadors planten a terra, simulant un arbre, i que guarneixen amb creueres envescades per agafar-hi els ocells que hi acudeixen en sentir el reclam. Caçar amb ram.
  3. Branquetes de pi que hom penjava damunt el portal o la finestra d’una casa com a senyal que hi venien vi.
  4. litúrgia i etnografia Branqueta de llorer, d’olivera, de palma o d’algun altre arbre o arbust, la qual, un cop beneïda, és portada a la processó del diumenge de Rams.
  5. dia del Ram (o el Ram, o Rams) litúrgia i folklore Denominació popular del diumenge de Rams.
  6. plegar el ram figuradament Desistir en un intent, deixar un ofici, una ocupació, etc.
  7. posar ram on no hi ha vi figuradament Fer imputacions o suposicions infundades.
  1. Manoll de flors, d’herbes, etc., que serveix d’adorn. Un ram de flors boscanes.
  2. per extensió Conjunt de fruits units pels pecíols en una branca. Un ram de raïm. Un ram de cireres.
  3. ball de ram (o de rams) Nom que hom aplica a diferents tipus de balls en els quals els balladors regalen rams a les balladores.
 1. figuradament Qualsevol de les parts en què es considera dividida una ciència, un art, una professió o una altra activitat. Un ram de la medicina, del saber. El ram de la construcció. Treballa al ram del tèxtil.
  1. Començament d’una malaltia. Un ram d’erisipela.
  2. figuradament Atac, accés. Un ram de bogeria. Un ram d’enyorança.
 2. indústria tèxtil
  1. Nom de diferents unitats de longitud emprades per als teixits i fils.
  2. Troqueta de fil, de seda, etc. Qui ha embolicat el ram que el desemboliqui.
  3. Conjunt de seccions d’una fàbrica dedicades a efectuar les operacions d’acabar les peces teixides.
  4. ram de l’aigua Fàbrica especialment dedicada als tints, aprests i acabaments de peces tèxtils teixides.
 3. ésser del ram de l’aigua figuradament Ésser homosexual.
 4. ram d’aigua Ramassada, xàfec breu.
 5. ram d’escala (o simplement ram) construcció Porció d’escala compresa entre dos replans consecutius. 6. Vegeu també:
  ram2

ram1

ram2

ram2