Es mostren 2 resultats

tardà
| tardana


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">tardà</title>

Accessory
Homòfon: tardar
Etimologia: de tard 1a font: 1575, DPou.
Body
  adjectiu
 1. Que tarda a fer les coses. X sempre és dels tardans: no l’espereu pas abans de les quatre.
 2. Dit d’una fruita, etc., que ve o madura tard (oposat a primerenc). Fruita tardana. Enguany hem plantat tomàquets tardans.
 3. Que s’esdevé després del temps oportú. Una decisió tardana. Un penediment tardà.
  1. Que no és antic. Una llegenda tardana.
  2. Que pertany a la darreria d’un període. Gòtic tardà.
  3. lingüística Dit de les llengües o dels fonemes lingüístics en les últimes fases de llur evolució.

tardà
| tardana

tarda


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">tarda</title>

Accessory
Etimologia: reducció de l’expressió adverbial ant. hora tarda (coexistent amb el tard), normal fins al s. XVII, i consolidada per influx del cast. tarde
Body
  femení
 1. Part del dia compresa entre el migdia i el vespre. A les quatre de la tarda. Bona tarda!
 2. Tardança.

tarda

Informació complementària