Gran Diccionari

Es mostren 2 resultats

vós


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">vós</title>

Accessory
Homòfon: boç
Etimologia: del ll. vōs ‘vosaltres’ 1a font: s. XIV, Llull
Body
pronom Pronom personal de segona persona emprat en comptes de tu per a adreçar-se a algú de més categoria social o de més edat, a un desconegut, a Déu, als sants, etc. Beneita sou Vós entre totes les dones.

vós

vos


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">vos</title>

Accessory
Etimologia: del ll. vōs (acusatiu), íd. 1a font: s. XIV, Llull
Body
pronom Forma que adopta el pronom us quan va immediatament darrere d’un verb acabat en consonant o en u semivocal. S’esforcen a donar-vos la raó. Estimeu-vos els uns als altres. Emporteu-vos-el.

vos