Es mostren 2 resultats

xulla


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">xulla</title>

Accessory
Etimologia: ant. ensunya, del ll. axŭngia ‘greix, seu’, que degué donar una variant *enxunya, dissimilada en enxulla i reduïda a xulla 1a font: s. XV
Body
    femení
  1. Cansalada.
  2. dialectal
    1. Llenca de cansalada fregida.
    2. Costella de moltó, de cabrit, de bou o de porc, cuinada. Em vaig menjar mitja dotzena de xulles de xai amb allioli.

xulla

carn-i-xulla


<title type="display">carn-i-xulla</title>

Body
femení alimentació, indústries alimentàries Embotit propi de Menorca elaborat amb porc farcint un budell amb una barreja de carn magra capolada amb xulla feta bocinets, adobat tot amb sal i pebre coent.

carn-i-xulla