acidificar

acidular, fer tornar lleugerament àcid.
acetificar, convertir en àcid acètic, en vinagre.
avinagrar, fer tornar agre (el vi o una altra cosa).
agrir.


© Manuel Franquesa