afluixar

 1. v. tr.
  laxar, afluixar la tensió d'alguna cosa.
  amollar, deixar anar afluixant. Amollar una corda.
  relaxar, laxar (s'usa esp. en sentit fig. Relaxar els costums).
  desconjuntar, afluixar les juntures o l'encaix de les peces que componen un tot.
  escaguitxar-se, afluixar-se la vora o un altre indret d'una tela, d'una vela, etc.
  arriar (una corda), afluixar-la.
 2. Fig., en el sentit de dir. Afluixar un renec, per exemple.
  amollar
  deixar anar
  engegar. Engegar un seguit d'insults.
 3. afeblir, reduir.
 4. v. intr. → cedir, disminuir.© Manuel Franquesa