arc

 1. Instrument per a tirar fletxes.
  Compareu: ballesta
 2. corba (→)
 3. Element de construcció en forma d'arc.
  arc de mig punt, el que és format per una semicircumferència.
  arc rebaixat (o escarser), format per un segment de circumferència de menys de cent vuitanta graus.
  arc de nansa de cistell o arc carpanell, arc rebaixat format per tres, cinc, set, etc., segments de circumferència tangents cada dos d'ells en llur punt d'encontre.
  ogiva, arc ogival o arc de punta d'ametlla
  arc boterell o arcbotant, arc que serveix de contrafort.
  arc toral, arc que serveix de suport.
  arc de ferradura, el que és format per un segment de circumferència de més de cent vuitanta graus.
  arc de descàrrega o sobrearc, arc l'intradós del qual és amagat per una llinda postissa.
  arcada, obertura formada per un arc recolzat en pilars i columnes.
 4. Cara interior d'un arc: Intradós.
  Corba exterior d'un arc: Extradós.
 5. volta.
 6. iris o arc iris
  arc del cel
  arc de Sant Martí
  arc de Sant Joan (Alc.)
  arc d'Igualada (es diu a Calaf [Alc.])© Manuel Franquesa