destituir

 1. desposseir.
 2. (d'un càrrec)
  remoure
  demetre
  deposar
  suspendre, destituir temporalment.
  degradar (amb infàmia)
  destronar, destituir un rei. També en sentit fig.
  desentronitzar, desposseir algú de la preeminència o autoritat que tenia.
  estranyar, separar d'un càrrec, ofici o dignitat. Sigui estranyat de la dignitat del propi honor (Alc., document del segle XIII).
  Compareu: fer caure de l'escambell
 3. despatxar.© Manuel Franquesa