dret2

 1. adj. → recte.
 2. En posició vertical.
  vertical
  erecte o eret, en posició vertical i sense corbar-se; també, en erecció.
  enciriat o encirat, dret com un ciri.
  estirat. Caminar estirat.
  reixinxolat, dret, en erecció, oposat a pèndul. El gos tenia la cua reixinxolada.
  palplantat, dit d'una persona que resta quieta i dreta.
  emperpalat, dret i tibat com un perpal.
  dempeus, es diu d'una persona que està dreta.
 3. Dit del costat, en oposició a esquerre.
  destre (en oposició a sinistre)
 4. cara.
 5. Dret a: → cap a.
 6. De dret: Carrera dreta. Anar carrera dreta cap a casa.
 7. A la dreta: A mà dreta. Quan sigueu allí, torceu a mà dreta. 8. Vegeu també:
  dret1© Manuel Franquesa