haver [o heure]1

 1. v. tr.
  hajar (dial.)
  tenir
  abastar
  atènyer
  copsar
  aconseguir. Mai no aconseguireu el seu consentiment.
  obtenir, reeixir a haver.
  posseir
 2. Haver-se-les: → barallar -se, disputar. 3. Vegeu també:
  haver2© Manuel Franquesa