honor

 1. Qualitat moral d'una persona.
  dignitat
  punt d'honor
  honra. Honor i honra són dos mots equivalents en molts casos. Per a comprendre millor el sentit just de cada un és convenient de considerar la seva etimologia. Honor ve directament del llatí; honra, en canvi, és un derivat postverbal d'honrar = honorar, retre honor. Honor és, evidentment d'un sentit més ampli que honra. Honor és més aviat actiu; honra, passiu. En alguns casos honor i honra són intercanviables: Atemptar a l'honor (o a l'honra) d'una dona. Honors (o honres) fúnebres. És un honor (o una honra) per a mi...
 2. castedat.
 3. glòria
  distinció
  homenatge© Manuel Franquesa