notícia

 1. coneixença.
 2. escrit.
 3. Anunci d'una cosa esdevinguda recentment.
  nova
  report Compareu: reportatge
  comunicació
  informació
  notificació (oficial)
  canard, notícia falsa en un diari.
  rumor, rum-rum o bum-bum, notícia no verificada, que corre de boca en boca.
  referència, notícia indirecta.
  brama, en la frase córrer la brama, córrer la notícia.
  veu, en la frase córrer la veu.
  clarícies, notícies.
  Cp. la frase corren bons (o mals) aires, corren bones (o males) notícies.© Manuel Franquesa