trucar

  1. v. intr.
    picar (o tocar) a la porta. Blanquerna tocà a la porta i volgué entrar en el palau (Llull).
    tustar a la porta, trucar amb els nusos dels dits.
    donar una anellada a la porta
  2. Trucar per telèfon: → telefonar.
  3. v. tr. → falsejar.© Manuel Franquesa