literatura

Accessory
Etimologia: del ll. litteratura, íd. 1a font: 1696, DLac.
Body
    femení
  1. Art d’escriure i de llegir, coneixement de tot el que ha estat escrit.
  2. Producció d’obres en què hom es proposa més un fi estètic que no didàctic.
  3. Activitat intel·lectual centrada en l’estudi de la producció literària.
    1. Conjunt d’obres literàries d’un poble (literatura catalana), d’una època (literatura romàntica), d’un gènere (literatura èpica), destinades a un determinat públic (literatura infantil), etc.
    2. Conjunt d’obres sobre un tema, sobre una matèria; bibliografia. Literatura mèdica, jurídica.
  4. Escrit o parlament que divaga a l’entorn d’un tema concret, del qual desatén la part pràctica o interessant. Tot això que dius no és més que literatura.