anar-se’n

Accessory
Etimologia: de anar
Body
  verb pronominal
  1. Partir d’un lloc per anar en un altre. Se’n va a casa.
  2. Sense expressar el terme de l’anada. Val més que te’n vagis aviat.
 1. especialment Abandonar la vida, morir. La pacient se’ns en va.
 2. especialment
  1. Escapar-se un líquid, el gra, etc., del recipient que el conté. El blat se’n va per un estrip del sac.
  2. anar-se’n un càntir (o un sac, etc.) Deixar escapar el líquid, el gra, etc., per una esquerda, un forat, etc.
 3. En un moviment, en una operació, etc., no aturar-se quan cal, anar massa enllà, relliscar.
 4. Esvair-se, gastar-se, extingir-se.
 5. anar-se’n d’una carta Desfer-se’n sense tenir-hi obligació.