bany

Accessory
Etimologia: del ll. vg. baneu, del ll. cl. balneum, íd. 1a font: s. XIV, Llull
Body
  masculí
  1. Acció de banyar o de banyar-se, especialment la immersió total o parcial del cos en l’aigua d’un riu, de la mar, etc., o d’un continent apropiat (piscina, banyera, etc.), per motius higiènics, esportius, terapèutics o religiosos.
  2. per analogia Exposició total o parcial del cos a l’acció de radiacions d’índole diversa. Bany de sol.
  3. bany de sang hiperbòlicament Gran nombre de ferits i morts; carnisseria. La manifestació va acabar en un bany de sang.
  4. tenir un bany (d’una cosa) figuradament Tenir-ne una noció superficial.
  5. vestit de bany Peça o conjunt de peces que hom es posa per banyar-se.
 1. per extensió
  1. Líquid en el qual hom es banya.
  2. Recipient, atuell, en el qual hom es banya.
  3. Habitació especialment agençada per a poder-se banyar.
  4. plural Lloc o establiment en el qual hom pren banys. Anar als banys.
  5. bany auxiliar Cambra de bany d’equip reduït i que habitualment conté un vàter, un lavabo i una dutxa.
 2. tecnologia
  1. Operació de submergir cossos o substàncies en un líquid, un gas o un sòlid finament dividit, per a tenyir-los, per a cobrir-los d’una capa d’una matèria diferent, per a modificar-ne la superfície, etc.
  2. Líquid, gas o sòlid finament dividit disposat per a efectuar un bany.
  3. Capa superficial, generalment de metall, que recobreix un objecte, fixada mitjançant un procediment de bany. Moneda de coure amb un bany de plata.
  4. Procediment de bescanvi tèrmic efectuat generalment en un recipient, clos o obert, que conté un fluid o un altre mitjà transmissor que bescanvia calor amb la substància que hom vol escalfar o refredar. Bany de sorra. Bany d’aire.
  5. Recipient on poden ésser efectuats banys.
  6. bany maria Procediment de cocció o escalfament que consisteix a posar el que es vol coure o escalfar dins un recipient i aquest dins un altre ple d’aigua, que és el que rep directament l’acció del foc.
 3. alimentació, indústries alimentàries Operació tecnològica que consisteix a recobrir un producte alimentari amb un altre formant un embolcall definitiu.
 4. fotografia Qualsevol de les preparacions aquoses utilitzades en els processos fotogràfics.
 5. pintura Pasta pictòrica líquida transparent que hom aplica, formant una capa fina, damunt la pintura ja seca i treballada per tal d’obtenir-ne la veladura o la tintura que permetin d’aconseguir més intensitat de color o riquesa de matís.
 6. indústria tèxtil Solució que conté cadascuna de les diverses substàncies (mordents, colorants, etc.) que hom vol fer actuar damunt les matèries tèxtils.