vela

Accessory
Etimologia: del ll. vela, neutre pl. de velum ‘vel; vela d’embarcació’, que passà a representar el fem. sing 1a font: s. XIV, Llull
Body
  femení
 1. marina, marítim
  1. Cadascun dels trossos de tela forta, ordinàriament formats de diverses peces, anomenades vessos, cosides, que, fermats en un arbre, en una antena, en una verga o en un estai d’una embarcació, serveixen per a rebre la impulsió del vent i propulsar l’embarcació.
  2. Vaixell de vela.
  3. Conjunt de veles que una embarcació o un pal porta desplegades, velam.
  4. esports Especialitat de la nàutica esportiva practicada amb embarcacions mogudes per mitjà de vela.
  5. amainar (o arriar, o abaixar, o plegar) veles Abaixar, enrotllar, les veles a les vergues per tal de disminuir l’impuls del vent.
  6. amainar (o arriar, o abaixar, o plegar) veles figuradament Moderar-se, desistir d’allò que hom pretenia, cedir a l’adversari.
  7. anar a la vela Anar molt de pressa una embarcació.
  8. anar a la vela (o a tota vela) figuradament Anar molt de pressa, córrer.
  9. anar a la vela figuradament Estar embriac.
  10. anar a tota vela Navegar amb totes les veles desplegades.
  11. anar a vela plena (o a veles plenes) Navegar amb vent suficient i apropiat per a inflar les veles.
  12. anar veles desplegades (o amb totes les veles al vent) figuradament Anar tot vent en popa, prosperar.
  13. fer vela (o fer-se a la vela, o donar vela) Partir una embarcació per impulsió del vent.
  14. fer-se a la vela figuradament Anar-se’n.
  15. plegar veles figuradament Tocar el dos, anar-se’n.
  16. vela de creu Vela rodona.
  17. vela llatina Vela triangular, emprada en embarcacions petites, que és envergada en una antena que creua l’arbre molt obliquament.
  18. vela de tallant (o de tall) Vela triangular o trapezial que, caçada al màxim, corre en sentit de proa a popa.
  19. vela rodona (o quadra) Vela rectangular o trapezial que se subjecta a l’arbre per mitjà d’una verga horitzontal.
 2. per extensió
  1. Tros de tela resistent, de prou amplada i llargada per a estendre’s de cap a cap de cadascuna de les antenes de l’aspa del molí de vent, i que serveix per a augmentar-ne l’impuls.
  2. vela solar astronàutica Hipotètic sistema de navegació interplanetària consistent a aprofitar la pressió de radiació solar sobre grans superfícies reflectores orientables, per imprimir un impuls a un vehicle còsmic.
  1. Tros de lona o tela forta que hom posa per fer ombra, protegir de la intempèrie, cloure un espai, etc. Les veles de l’envelat.
  2. transports Coberta de lona emprada en molts carros, anomenats carros de vela, per tal d’impedir que la pluja o la intempèrie puguin perjudicar el que porten.