Es mostren 4 resultats

-ià
| -iana


<title type="display">-ià</title>

Body
Sufix, del llatí -ianus, -iana, que significa ‘relatiu o pertanyent a’ o ‘que té qualitats pròpies de’. Ex.: maragallià, wagnerià, cartesià.

-ià
| -iana

-ia1

-ia1

-ia2

-ia2

-i
| -ia

-i
| -ia