Es mostren 2 resultats

august1


<title type="display">august</title><lbl type="homograph">1</lbl>

Accessory
Partició sil·làbica: au_gust
Etimologia: del pallasso Auguste, nom artístic de Tom Belling (s. XIX), palafrener d’un circ alemany
Body
masculí espectacles Personatge còmic del circ que vesteix ridiculitzant la moda masculina, amb la cara arrugada i el nas vermell.


Vegeu també:
august2

august1

august2
| augusta


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">august</title><lbl type="homograph">2</lbl>

Accessory
Partició sil·làbica: au_gust
Etimologia: del ll. augustus, -a,-um ‘consagrat, majestuós, venerable’, der. de augūr ‘el qui fa bons presagis per a l’acreixement d’una empresa’, relacionat amb augĕre ‘fer créixer’
Body
    adjectiu
  1. Que inspira reverència i admiració per la seva grandesa, la seva excel·lència, la seva dignitat, la seva sublimitat.
  2. història Qualificació titular d’origen religiós, presa del vocabulari dels àugurs, que fou conferida pel senat romà a l’emperador Octavi.  3. Vegeu també:
    august1

august2
| augusta