Gran Diccionari

Es mostren 5 resultats

barba


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">barba</title>

Accessory
Homòfon: varva
Etimologia: del ll. barba ‘pèl de la barba’ 1a font: s. XIII
Body
  1. femení En l’home adult, pèl que creix a la regió de la cara corresponent al maxil·lar inferior. Barba clara, espessa, llarga, serrada, hirsuta.
  2. masculí obsolet teatre Actor que fa els papers de vell.
  3. a les barbes Al davant mateix d’un.
  4. barba a barba Cara a cara.
  5. fer la barba Tallar-la o afaitar-la.
  6. fer-se la barba d’or Fer grans guanys.
  7. per barba Per cap, per persona. Toquen tres ampolles de vi per barba.
 1. femení Mentó, barbó, extremitat inferior de la cara sota el llavi inferior. Barba sortida, ensorrada. Té un clot a la barba.
 2. femení plural Algues que pengen del buc del vaixell.
 3. femení
  1. plural anatomia vegetal Arestes.
  2. plural botànica Arrels primes d’una planta.
  3. botànica barbeta1 2 3.
  4. botànica Bolet carner.
  5. barba d’alzina botànica Barba de caputxí.
  6. barba de cabra botànica Barbeta.
  7. barba de caputxí botànica Nom donat a diverses espècies dels gèneres de líquens Usnea, Ramalina, Alectoria, etc.
  8. barba de frare botànica Barbeta.
  9. barba de reboll botànica Barba de caputxí.
  10. barba de vaca botànica Rizomorfs d’un bolet, l’alzinoi, en forma de cordons negres ramificats, que penetren sota les escorces i destrueixen les arrels de molts arbres.
 4. femení arts gràfiques En calcografia, cresta de metall característica dels gravats a punta seca i a talla dolça o burí.
 5. femení marina, marítim En les embarcacions d’aparell llatí, petit cap amb què hom lliga el car a la roda de proa.
 6. femení ornitologia Cadascun dels filaments paral·lels disposats en un mateix pla a banda i banda del raquis de les plomes dels ocells.
 7. femení papereria Vora irregular del full de paper fabricat a mà, produïda pel sobrant de pasta que s’introdueix entre la forma i el marc de la forma.
 8. femení pintura
  1. Petita quantitat d’una capa de color o de tinta pictòrica que sobresurt del límit lineal prefixat.
  2. Acumulació de recobriments pictòrics (capes de pintura, de pa d’or, etc.) formada al voltant de la motllura o dins la junta que resta entre la motllura i la superfície d’un retaule si el marc forma conjunt amb la taula.
 9. femení indústria surera Floridura que apareix en la superfície del suro uns quants dies després d’haver-lo bullit.
 10. femení tecnologia Rebava que presenta la vora d’una peça fosa o encunyada.
 11. femení indústria tèxtil
  1. En les màquines de filatura, en l’ordidor, etc., defecte consistent en la ruptura d’un cap de metxa o de fil o d’uns quants.
  2. Defecte d’estampació consistent en un desbordament del color a causa de no estar prou ben ajustat el rasquet de la màquina d’estampar.
  3. En la filatura del lli, el cànem o el jute, mudada.
  4. plural Rebuig produït en la preparació i la filatura de l’estam.
 12. femení zoologia
  1. Pèl o apèndix carnós que tenen alguns animals, el conjunt dels quals és comparable a la barba de l’home per llur posició. La barba d’una cabra, d’un peix.
  2. Cadascuna de les làmines còrnies que els cetacis misticets (balenes i rorquals) tenen implantades transversalment al paladar i que empren com a filtre per a retenir el plàncton de què s’alimenten.
 13. barba de cuixa femení alimentació, indústries alimentàries Carn corresponent a l’anca del be.

barba

barba-reveixí
| barba-reveixina

barba-reveixí
| barba-reveixina

barba-roig
| barba-roja

barba-roig
| barba-roja

barba-ros
| barba-rossa

barba-ros
| barba-rossa

barba-serrat
| barba-serrada

barba-serrat
| barba-serrada