Gran Diccionari

Es mostren 3 resultats

pam1


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">pam</title><lbl type="homograph">1</lbl>

Accessory
Etimologia: del ll. palmus, íd., der. de palma ‘palmell’ 1a font: s. XIV, Llull
Body
  masculí
 1. metrologia
  1. Mesura lineal aproximativa, consistent en la distància que hi ha entre el cap del dit polze i el del dit petit, tenint la mà oberta i els dits estesos. El pam comú és la vuitena part de la cana.
  2. pam de destre Mesura lineal que és la dotzena part de la cana de destre.
  3. pam en quatre Mesura superficial pròpia d’algunes normes antigues de la bona edificació, especialment de les Ordinacions d’En Santacília (text de mitjan segle XIV).
  4. pam quadrat Mesura superficial emprada especialment en les transaccions sobre el sòl urbà.
 2. figuradament
  1. anem a pams locució adverbial Examinem-ho bé i assegurem-nos-en, procedint circumspectament.
  2. fer pam i pipa Fer un gest de burla consistent a posar les mans esteses amb el polze de l’una tocant el nas i el polze de l’altra tocant el cap del dit petit de la primera i a moure repetidament els altres dits.
  3. fer pams i quarts Fer mesura desigual per a cada un, fer accepció de persones.
  4. no alçar un pam (o dos pams) de terra Ésser molt baix d’estatura.
  5. no haver-n’hi un pam de net (en un afer, etc.) Estar ple d’irregularitats, d’immoralitats, etc.
  6. no venir (a algú) d’un pam No tenir necessitat de mirar prim, de mesurar exactament les coses.
  7. pam a pam Lentament, dificultosament, vencent una resistència. Exploràvem el terreny pam a pam.
  8. pam a pam En tota l’extensió, minuciosament. Conèixer la ciutat pam a pam.
  9. un pam de terra Una petita porció de terreny. No hi ha un pam de terra sense cultivar.
  10. un pam d’ulls (d’orelles, de boca, de llengua, de nas) Expressions emprades per ponderar, respectivament, la vigilància, l’atenció, la badoqueria, la fatiga, la decepció. Obrir un pam d’ulls. Estar amb un pam d’orelles. Restar amb un pam de boca oberta. Treure un pam de llengua. Deixar amb un pam de nas. 3. Vegeu també:
  pam2

pam1

pam2

pam2

pim-pam

pim-pam