Es mostren 4 resultats

para-


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">para-</title>

Body
 1. Prefix, del grec pará, que significa ‘al costat de’, ‘més enllà’, ‘contra’. Ex.: parapsicologia, paraplegia, paracaseïna.
 2. petrografia Prefix que indica que una roca és produïda per metamorfisme d’una roca sedimentària.
 3. química física Prefix emprat per a indicar que, en un sistema de dos electrons, aquests tenen spins de signe oposat. Ex.: paraheli.
 4. química orgànica Prefix que, anteposat al nom d’un derivat benzènic disubstituït, indica que els dos substituents estan units a àtoms de carboni en posicions relatives 1,4.

para-

para-sol


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">para-sol</title>

Accessory
Etimologia: de parar i sol1 1a font: c. 1610
Body
  masculí
 1. Estri per a resguardar-se del sol, anàleg a un paraigua, del qual es diferencia especialment per la qualitat de la tela.
 2. automòbil, automobilisme Accessori mòbil i orientable que és disposat a la part superior del parabrisa i a l’interior del vehicle per tal d’evitar l’enlluernament pels raigs directes del sol.
 3. fotografia i cinematografia Dispositiu adaptable a la part davantera de l’objectiu d’una càmera fotogràfica o cinematogràfica per tal d’impedir-hi l’entrada dels raigs lluminosos no provinents de l’objecte.

para-sol

para-xocs


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">para-xocs</title>

Accessory
Compareu: antixocs
Etimologia: de parar i xoc
Body
  masculí
 1. automòbil, automobilisme Cadascuna de les peces muntades a la part anterior i posterior de la carrosseria d’un vehicle automòbil per tal de protegir-la contra els xocs de poca importància.
 2. ferrocarrils Topall.

para-xocs

-par
| -para

-par
| -para