Gran Diccionari

Es mostren 3 resultats

sobre1

sobre1

sobre2


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">sobre</title><lbl type="homograph">2</lbl>

Accessory
Etimologia: del ll. sŭper, íd. 1a font: orígens de la llengua, Hom.
Body
 1. preposició
  1. Damunt. El llibre és sobre la taula.
  2. figuradament Posar un nou impost sobre els rics. Apilar dificultats sobre dificultats. Fixar la mirada sobre algú.
 2. adverbi
  1. Damunt. Li caigué a sobre. Deixa-ho allà sobre.
  2. per extensió El Nadal ja el tenim a sobre. Tenir una desgràcia a sobre. Treure’s de sobre un pretendent.
 3. preposició Tocant a. Parlar sobre una qüestió. Sobre aquestes declaracions del govern s’ha escrit molt. Sobre això, no cal dir res més.
 4. preposició Ultra, a més de. Sobre renyar-lo, encara li va pegar.
 5. a sobre locució adverbial A més. El menjar és dolent i, a sobre, car.
 6. per sobre locució adverbial Per damunt, lleugerament, superficialment. He llegit aquest llibre molt per sobre. 7. Vegeu també:
  sobre1

sobre2

sobre-


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">sobre-</title>

Body
 1. Prefix, del llatí super, emprat per a formar noms que indiquen abundància o excés o noms de càrrecs immediatament superiors als designats pels noms als quals s’anteposa. Ex.: sobrecàrrega, sobrecoc, sobreguaita.
 2. Prefix, del llatí super, que significa ’damunt’. Ex.: sobreàtic, sobrecoberta.

sobre-