Gran Diccionari

Es mostren 5 resultats

art.

art.

art1


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">art</title><lbl type="homograph">1</lbl>

Accessory
Etimologia: del ll. ars, artis, íd. 1a font: s. XII, Hom.
Body
 1. masculí
  1. Habilitat, destresa, a fer certes coses adquirida amb l’estudi, l’experiència, l’abnegació. L’art d’ésser bon venedor.
  2. Manera de fer alguna cosa segons regles. L’art de viure bé. Fer una cosa amb art.
 2. femení
  1. Sistema de preceptes i de regles per a fer bé alguna cosa. L’art culinària. L’art del ben menjar. L’art de navegar.
  2. art militar ciències militars Dit de l’estratègia, de la logística, de la tàctica i de l’organització militars.
  3. art poètica poètica Obra didàctica en la qual són definides les característiques principals de la creació poètica i són exposades les regles que hom ha d’observar en la composició poètica.
  4. arts liberals (o simplement arts) Les set disciplines en què hom dividí els coneixements humans, que corresponien aproximadament als ensenyaments impartits des de l’antiguitat en els dos cicles del trivi (gramàtica, retòrica i dialèctica) i el quadrivi (aritmètica, geometria, música i astronomia).
 3. femení
  1. Professió que requereix la coneixença i l’explicació d’un sistema de preceptes i de regles.
  2. art de la mar Professió de mariner.
  3. art indecorosa antigament Professió prohibida als clergues.
  4. art liberal antigament En oposició a art servil, art pròpia de l’home lliure, i en oposició a art mecànica, art que requereix especialment l’exercici de la intel·ligència.
  5. art manual Art mecànica.
  6. art mecànica antigament En oposició a art liberal, art que requereix principalment la pràctica manual; ofici.
  7. art servil antigament En oposició a art liberal, art exercida per persones de condició servil.
  8. arts gràfiques arts gràfiques Conjunt de coneixements, operacions i processos inclosos en el camp de l’edició impresa.
  9. arts i oficis Conjunt de regles teòriques i de tècniques manuals necessàries per als oficis mecànics.
  10. belles arts Tradicionalment, arts que tenen per objecte l’expressió de la bellesa mitjançant el color, la forma, el so, el llenguatge, el moviment (pintura, escultura, arquitectura, música, poesia, dansa).
  11. ésser de l’art Ésser entès en una determinada professió o una determinada activitat.
  12. nobles arts Belles arts.
  13. no tenir art ni part No tenir (en una cosa) cap interès ni cap intervenció.
  1. masculí Mitjà amb què hom reïx a fer alguna cosa.
  2. art màgica Art d’encantament.
  3. per males arts Per mitjans reprovables.
 4. estètica
  1. masculí Producte o missatge considerat primàriament en funció de la seva forma o la seva estructura sensible.
  2. masculí Cadascuna de les belles arts.
  3. masculí Estil d’un artista.
  4. art dramàtic Art d’interpretar el teatre.
  5. art figuratiu Art que parteix de la realitat (en oposició a art abstracte).
  6. arts figuratives antigament Arts plàstiques.
  7. arts plàstiques Tradicionalment, l’escultura, la pintura i l’arquitectura (actualment, la pintura i l’escultura).
  8. setè art Art cinematogràfic.
 5. art
  1. masculí Conjunt de les arts plàstiques.
  2. art aplicada Art aplicada als productes industrials, amb la finalitat d’embellir objectes d’ús comú (mobles, orfebreria, ceràmica, armes).
  3. art decorativa Art aplicada que afegeix elements d’ornamentació a una estructura arquitectònica.
  4. art industrial Art aplicada.
  5. art popular Art realitzat pel poble i per al poble, generalment d’una manera anònima, amb finalitat decorativa i amb materials simples i d’escàs valor material.
  6. art sacre Art religiós.
  7. arts majors Tradicionalment, la pintura, l’escultura i l’arquitectura (en oposició a les anomenades arts menors).
  8. arts menors Tradicionalment, l’argenteria, la ceràmica, la marqueteria, l’enquadernació, el gravat, l’ebenisteria, el mosaic, etc. (en oposició a les anomenades arts majors).
  9. art sumptuari Art decoratiu que empra materials luxosos.
  10. obra d’art Resultat de l’aplicació d’una activitat artística.
 6. l’art per l’art Actitud que defensa la validesa de la finalitat de l’art per ell mateix, enfront de les diferents menes de compromís o d’alienació. 7. Vegeu també:
  art2
  art3

art1

art2


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">art</title><lbl type="homograph">2</lbl>

Accessory
Etimologia: v. art1
Body
  masculí pesca
 1. Nom que hom aplica a diversos ormeigs de pesca constituïts per xarxes proveïdes d’un cop, i en general a tots els ormeigs constituïts per xarxes.
 2. art de deriva Qualsevol dels arts d’encalç formats per xarxes generalment rectangulars que són calats entre dues aigües, a mercè del corrent.
 3. art de fons Qualsevol dels arts de captura passiva formats per xarxes generalment rectangulars que hom cala de manera que l’armadura dels ploms resti arran de fons.
 4. art d’encerclament Qualsevol dels arts d’encalç de grans dimensions emprats per a capturar moles de peix.
 5. art de ròssec (o d’arrossegament) Qualsevol dels arts d’encalç en forma d’embut que, arrossegats pel fons de la mar, capturen tots els animals que troben al pas, que retenen en la part final. 6. Vegeu també:
  art1
  art3

art2

art3

art3

Traducció

art-déco*


<title type="display" xml:lang="estrangerisme">art-déco</title>

Accessory
[Abans de l’Ortografia de l’IEC del 2017 s’escrivia art déco]

Pronúncia: àrddekó
Etimologia: [mot francès]
Body
masculí art Estil de disseny aplicat especialment a les arts decoratives que es basa en la preferència per les línies simples i geomètriques, pels colors plans i pels motius exòtics, desenvolupat durant els anys vint del segle XX.

art-déco*