Gran Diccionari

Es mostren 6 resultats

cènt.

cènt.

cent1


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">cent</title><lbl type="homograph">1</lbl>

Accessory
Etimologia: del ll. cĕntum, íd. 1a font: s. XII, Hom.
Body
  1. adjectiu Deu vegades deu, noranta-nou més un, 100. Un segle té cent anys. Una velleta de més de cent anys.
  2. cent per cent locució adverbial figuradament Totalment, d’una manera completa. No hi estic el cent per cent d’acord.
  3. de cada cent els noranta-nou Dit per indicar que són pocs els qui s’exceptuen d’una regla, d’una sort, etc.
  4. dir (o fer, etc.) més de cent vegades hiperbòlicament Dir, fer, etc., moltes vegades (una cosa).
  5. parlar de cents i milers Parlar de grandeses.
  6. per cent Per cada cent, una quantitat establerta. Col·locar un capital al deu per cent. Van precisar el tant per cent.
 1. adjectiu i masculí i femení El que fa cent; centè. El quilòmetre cent de la carretera. La pàgina cent.
 2. masculí [plural cents] El nombre cent, 100. Ha sortit el cent. Escriu malament tots els cents.
 3. masculí i femení Les cent primeres de la llista.
 4. masculí i femení [plural cents, centes] Centenar. A tant el cent. N’hi havia a centes. 5. Vegeu també:
  cent2
  cent3

cent1

cent2

cent2

cent3

cent milionèsim
| cent milionèsima


<title type="display">cent milionèsim</title>

Accessory
Partició sil·làbica: cent mi_li_o_nè_sim
Body
  1. adjectiu Dit de cadascuna de les parts d’una quantitat o d’un tot dividits en cent milions de parts iguals.
  2. masculí Dos cent milionèsims, 2/100 000 000.
 1. adjectiu Que, en una sèrie, en té noranta-nou milions nou-cents noranta-nou mil nou-cents noranta-nou davant seu.

cent milionèsim
| cent milionèsima

cent mil·lèsim
| cent mil·lèsima


<title type="display">cent mil·lèsim</title>

Body
  1. adjectiu Dit de cadascuna de les parts d’una quantitat o d’un tot dividits en cent mil parts iguals.
  2. masculí Quatre cent mil·lèsims.
 1. adjectiu Que, en una sèrie, en té noranta-nou mil nou-cents noranta-nou davant seu.

cent mil·lèsim
| cent mil·lèsima