Es mostren 2 resultats

dia


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">dia</title>

Accessory
Partició sil·làbica: di_a
Etimologia: del ll. vg. *dia, ll. cl. dies, íd. 1a font: s. XII, Hom.
Body
  masculí
  1. Temps que dura la claror del sol o interval entre una nit i la següent. Els dies són curts a l’hivern i llargs a l’estiu. A la primavera els dies s’allarguen i, passat Sant Joan, s’escurcen. Claror de dia. A punta de dia. El dia apunta, romp. A la caiguda del dia.
  2. a la caiguda del dia Al capvespre.
  3. a punta (o al trenc) de dia Quan comença a fer-se de dia.
  4. apuntar (o clarejar, o rompre, etc.) el dia (o fer-se de dia) Sortir el sol, començar a haver-hi claror.
  5. bon dia! (o bon dia i bona hora!) Fórmula de salutació usada durant tot el dia, especialment al matí.
  6. començar el dia Iniciar l’activitat d’un dia.
  7. de dia Durant el dia, el temps que hi ha claror de sol.
  8. dia artificial Temps que va des de la sortida a la posta del sol.
  9. dia i nit (o nit i dia) En tot temps, durant el dia i la nit, sense cessar.
  10. ésser dia clar Haver sortit el sol, haver-hi claror.
  11. fer del dia nit i de la nit dia Treballar o estar despert durant la nit i dormir o reposar durant el dia.
  12. gran dia Ben entrat el matí, quan el sol ja fa estona que ha sortit.
 1. Temps atmosfèric referit a un dia determinat. Ennuvolar-se el dia. Quin dia feia ahir a Girona?
 2. Estat d’ànim, sensacions, etc., amb relació a un dia determinat. Avui tinc un dia bo, tranquil. He passat un dia boig.
 3. astronomia
  1. Interval de temps que tarda la Terra a donar una volta sobre si mateixa.
  2. Espai de temps que empra un astre a donar una volta completa sobre el seu eix.
  3. dia sideral (o sideri) Interval de temps entre dues passades consecutives d’un estel pel meridià d’un lloc.
  4. dia solar Interval de temps entre dues passades consecutives del Sol pel meridià d’un lloc.
  1. En el curs del temps, cada divisió de la durada d’un dia solar, que comença al punt de mitjanit i comprèn vint-i-quatre hores. El dia 1 de maig.
  2. Diada. El dia de Cap d’any.
  3. a dia adiat (o cert, o sabut) locució adverbial El dia prefixat per fer alguna cosa.
  4. a dies Uns dies sí i uns altres no.
  5. a l’altre dia L’endemà.
  6. al dia figuradament Al corrent, sense retard.
  7. al seu dia Al seu temps, oportunament.
  8. cada dia Tots els dies.
  9. de cada dia No reservat per als dies de festa o extraordinaris. El vestit de cada dia.
  10. de dia en dia (o dia a dia) Cada dia, l’un darrere l’altre.
  11. del dia D’avui. Pa del dia.
  12. demà serà un altre dia Expressió que indica que hom espera o preveu que les circumstàncies canviïn i, en funció d’això, proposa alguna activitat, la solució d’algun problema, etc.
  13. dia darrer Dia de la mort.
  14. dia del Senyor cristianisme Traducció literal de l’expressió llatina dies dominica amb què era conegut el dia de la resurrecció de Jesús i de la qual derivà el mot diumenge.
  15. dia dels fets dret Dia en què es van produir uns fets que són objecte d’una actuació judicial.
  16. dia de missa (o de precepte) catolicisme Diumenge i altres dies que l’Església commemora alguna solemnitat litúrgica prou important per a demanar dels fidels l’assistència a missa.
  17. dia de tribunals antigament dret Dia que es donava audiència judicial, s’obrien els tribunals i s’hi presentaven els jutges i els ministres a càrrec dels quals era l’administració de justícia.
  18. dia eclesiàstic litúrgia Per al culte eclesiàstic, dia comptat des de l’hora de vespres d’un dia a la mateixa hora de l’endemà.
  19. dia feiner (o obrer, o de treball, o de feina, o de cada dia, etc.) Dia no festiu.
  20. dia festiu (o de festa) Dia que hom no treballa perquè cal commemorar una festa o simplement perquè és diumenge.
  21. dia hàbil dret Dia que és utilitzable per a les actuacions judicials, que normalment no és feriat.
  22. dia inhàbil dret Dia amb el treball de jutges i de tribunals suspès, perquè és diumenge o festa oficial religiosa o civil o temps de folgança.
  23. dia per altre i dos arreu irònicament Molt sovint; un dia sí i l’altre també.
  24. dia per dia Comptat exactament, sense un dia de més ni de menys. Tornarem d’aquí a un mes dia per dia.
  25. dia rodó Dia feiner comprès entre dos dies festius.
  26. d’un dia a l’altre figuradament En un curt espai de temps, en un dia proper.
  27. d’un dia a l’altre (o el millor dia) Expressió que indica que una cosa pot succeir sense dia fixat, qualsevol dia.
  28. d’un dia per l’altre Per a l’endemà.
  29. ésser més llarg que un dia sense pa figuradament Ésser molt llarg, inacabable.
  30. hi ha més dies que llonganisses col·loquialment Frase que hom diu per significar que encara queda temps per a fer una cosa de llarga durada.
  31. l’altre dia Un dels dies proppassats.
  32. posar al dia Posar al corrent. Aquesta setmana posarem al dia la llista de subscriptors.
  33. tal dia farà un any (o l’any) Expressió que indica indiferència o que hom no concedeix cap importància a un fet.
  34. tenir dies Estar algú un dia d’una manera i un altre d’una altra.
  35. tot el sant dia El dia complet.
  36. tot el sant dia (o simplement el sant dia) hiperbòlicament Molta estona, sovint.
  37. un dia Un dia futur indeterminat.
  38. un (o algun) dia (o un bon [o un bell] dia) Un dia concret que hom no vol o no pot determinar.
  39. un dia no i l’altre tampoc irònicament Mai.
  40. un dia sí l’altre també irònicament Contínuament, sempre.
  41. un dia sí un dia no (o dia sí dia no, o dia per altre, o un dia sí i un altre no) Cada dos dies.
  42. viure al dia Gastar tot el que hom guanya sense estalviar res.
 4. per extensió
  1. Època, espai de temps, referit a un esdeveniment.
  2. avui dia (o avui en dia, o en el dia, o en el dia d’avui) Actualment, en el temps, l’època, presents.
  3. del dia Del temps present. Els costums del dia.
  4. el dia de demà En el temps a venir.
 5. plural Vida. Va acabar els seus dies a França.
 6. plural
  1. Edat, generalment avançada, d’una persona. És una persona de dies.
  2. tenir (o tenir els seus, o els teus, o els meus, etc.) dies Ésser vella una persona.
  3. tenir els seus dies per extensió Ésser vella una cosa.
 7. dia darrer (o dia del judici) cristianisme
  1. Expressió que designa el moment del judici després de la mort.
  2. Dia de la manifestació final de Jesucrist, a la fi de la història.
 8. dia del Senyor Bíblia Expressió bíblica emprada pels profetes per a indicar els temps messiànics o el dia del judici en els últims temps.

dia

dia-

dia-