Es mostren 6 resultats

per1

per1

per2


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">per</title><lbl type="homograph">2</lbl>

Accessory
Etimologia: del ll. per, íd. 1a font: s. XI
Body
  preposició Indica:
  1. Allò que serveix de pas. Han entrat per la finestra. Corrien pels carrers. No passeu per sobre: passeu per sota.
  2. figuradament Passar-li, a algú, una idea pel cap. La nova es va escampar per la ciutat.
 1. El temps durant el qual o en ocasió del qual té lloc l’acció. Per Nadal, cada ovella al seu corral. Pel gener fa fred. Vindrem per Sant Josep. Em vaig absentar per tres setmanes.
  1. Allò que serveix per a produir un efecte (la causa, l’autor de l’acció, el motiu, l’instrument, el mitjà, la manera). El van condemnar per traïció. Ha estat mort pels seus mateixos partidaris. Obrar per interès. Un arbre abatut pel vent. Agafar algú per les mans, pels cabells. El vaig cridar pel seu nom, i no em va respondre. Es van trobar per casualitat.
  2. A causa de. Em castiguen, però no sé per quines faltes. Fem la festa per tu.
  3. La finalitat amb què hom fa una cosa. Vam anar a Girona per veure el nostre germà. Havia vingut per saludar-la.
  4. Mirant a. Fem-ho tot per la pàtria. Treballar per la justícia social.
  5. Cada. Tant per setmana.
  1. Allò en lloc de què, en comptes de què, en bescanvi de què, al preu de què, en nom de què. Tu fes-li preguntes i jo et respondré per ell. Perdoneu: us havia pres per altri. Em va donar dos verdums per una cadernera. Per pocs diners, et donen un bon esmorzar.
  2. A tall de. No tenia per arma sinó un bastó.
  3. En qualitat de. Teníem per capità el ferrer del poble.
  4. Com a. El van deixar per mort. Donar per certa una cosa.
  1. Allò a favor de què. Jo estic per ell, i no per tu.
  2. Allò en consideració a què. És molt alt per l’edat que té.
 2. Precedida del verb estar (explícit o implícit) i seguida d’un infinitiu:
  1. La imminència de l’acció d’aquest infinitiu. Tarda tant que estic per anar-me’n. Està per arribar.
  2. Que l’acció de l’infinitiu està pendent d’ésser realitzada o complida. Queden molts plats per rentar. Els pisos per llogar són el primer i el tercer.
 3. Seguida de la preposició a (per a):
  1. La destinació. Hi ha una carta per al teu germà. Cal comprar palla per al bestiar.
  2. L’objecte. No serveix per al que dieu. Un remei per a la febre.
  3. La direcció. A les vuit surt un tren per a Madrid.
  4. Un termini fix, de temps futur. Estic convidat per a demà. M’ho han encarregat per a diumenge. 4. Vegeu també:
  per1

per2

per-


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">per-</title>

Body
 1. Prefix, del llatí per-, indicador d’intensitat, d’augment, de totalitat, emprat:
  1. En la formació de verbs. Ex.: perdurar, perdonar, percaçar.
  2. química inorgànica Per a indicar un estat d’oxidació superior. Ex.: perclòric, perclorat.
  3. petrografia Per a indicar que una roca té riquesa excepcional del component al qual s’uneix. Ex.: peralcalí.
 2. química inorgànica i química orgànica Forma a abandonar dels prefixos peroxi i peroxo.

per-

per capita*

per capita*

per se*


<title type="display" xml:lang="estrangerisme">per se</title>

Accessory
Pronúncia: persé
Etimologia: [locució llatina]
Body
locució adverbial i locució adjectiva Locució que significa ‘per si mateix’. No tots els descobriments científics són positius ‘per se’. Considera que l’educació és un valor ‘per se’.

per se*

pay-per-view*

pay-per-view*