Gran Diccionari

Es mostren 13 resultats

’n


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">’n</title>

Body
pronom Forma que adopta el pronom adverbial en quan va immediatament darrere d’un verb acabat en vocal altra que u semivocal o darrere d’un pronom acabat en vocal, llevat del cas en què el segueixi el pronom hi. Menja’n força. Me’n vaig.

’n

N


<title type="display">N</title>

Body
  símbol
 1. metrologia newton.
 2. química inorgànica nitrogen.
 3. nord.
 4. partícules elementals nucleó.
 5. física quantitat de matèria.

N

n.

n.

n

n

n’1

n’1

Traducció

n’2

n’2

n. at.

n. at.

n. b.

n. b.

p. n.

p. n.

anar-se’n


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">anar-se’n</title>

Accessory
Etimologia: de anar
Body
  verb pronominal
  1. Partir d’un lloc per anar en un altre. Se’n va a casa.
  2. Sense expressar el terme de l’anada. Val més que te’n vagis aviat.
 1. especialment Abandonar la vida, morir. La pacient se’ns en va.
 2. especialment
  1. Escapar-se un líquid, el gra, etc., del recipient que el conté. El blat se’n va per un estrip del sac.
  2. anar-se’n un càntir (o un sac, etc.) Deixar escapar el líquid, el gra, etc., per una esquerda, un forat, etc.
 3. En un moviment, en una operació, etc., no aturar-se quan cal, anar massa enllà, relliscar.
 4. Esvair-se, gastar-se, extingir-se.
 5. anar-se’n d’una carta Desfer-se’n sense tenir-hi obligació.

anar-se’n