Gran Diccionari

Es mostren 8 resultats

nou1


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">nou</title><lbl type="homograph">1</lbl>

Accessory
Partició sil·làbica: nou
Etimologia: del ll. nux, nŭcis, íd. 1a font: 1271
Body
  femení
  1. botànica Fruit de la noguera.
  2. botànica i agricultura Llavor comestible de la noguera, de color blanc, coberta d’una fina pellofa bruna, dividida en dos grills, molt oleaginosa i de gust dolç. Menjar nous. Pa de nous. Oli de nous.
  3. botànica Fruit indehiscent unilocular i monosperm, de pericarpi llenyós.
  4. ésser més el soroll que les nous figuradament Expressió que hom aplica a alguna cosa que no té pas la importància que sembla pel soroll o el renou que mou.
  5. com més petita és la nou més soroll mou Refrany que hom diu referint-se al qui, malgrat la seva insignificança, dona molt a fer, xerra i crida sense tenir autoritat ni capacitat per a parlar.
  1. per extensió i impròpiament Nom donat als fruits d’altres arbres que tenen una certa analogia amb les nous.
  2. nou del Brasil alimentació, indústries alimentàries Llavor comestible de la noguera del Brasil, d’uns 4 o 5 cm de llargada, en forma de mitja lluna, rica en oli i molt nutritiva.
  3. nou moscada alimentació, indústries alimentàries i farmàcia, indústria farmacèutica Llavor de l’arbre de la nou moscada, aromàtica, molt apreciada com a espècia, de la qual hom extreu també un oli d’utilitat en farmàcia.
  4. nou vòmica farmàcia, indústria farmacèutica Llavor de l’arbre de la nou vòmica, tòxica, que conté estricnina i brucina.
 1. construcció naval Part de l’hèlix d’un vaixell per la qual és fixada a l’arbre motor i de la qual surten les pales.
 2. oficis manuals i tecnologia
  1. Peça o part d’una peça que forma una prominència comparable a una nou.
  2. Peça de banya, de metall o d’una altra matèria dura, de forma d’ungla, que, disposada al mig de l’arbrer de la ballesta i accionable amb la clau, mantenia la corda tesada fins al moment de disparar.
  3. Peça gruixuda, de fusta, que, sostinguda pels cuixals d’una premsa, era travessada pel cargol.
  4. Peça troncocònica de metall amb forat al mig, emprada pels torners per tal de subjectar la peça que treballen o per a agafar les broques.
  5. Peça cilíndrica, de fusta, que serveix de politja a certes màquines de filar o de teixir.
 3. química Tipus de fixació dels suports cilíndrics entre ells, que consisteix en un cos metàl·lic amb unes canals perpendiculars que serveixen per a abraçar i fixar dos suports.
 4. indústria surera Defecte del suro que consisteix en una concreció llenyosa o en un brot no sortit, que en dificulta la manipulació industrial.
 5. tecnologia En algunes màquines, excèntrica.
 6. nou del coll anatomia animal Prominència que forma el cartílag tiroide de la laringe a la part anterior del coll. 7. Vegeu també:
  nou2
  nou3

nou1

nou2


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">nou</title><lbl type="homograph">2</lbl>

Accessory
Partició sil·làbica: nou
Etimologia: del ll. nŏvem, íd. 1a font: s. XIV, Llull
Body
 1. adjectiu Vuit més un. Aviat farà nou anys.
 2. adjectiu i masculí i femení Que fa nou; novè. La pàgina nou del pròleg. El nou d’aquest mes és dijous.
 3. [plural nous] masculí
  1. El nombre nou, 9. Entre els nombres que han sortit, hi ha el nou. Els nous em porten sort.
  2. per extensió Allò designat amb el nombre nou.
 4. masculí i femení Els nou primers.
 5. les nou Novena hora des de les dotze. Si vens a les nou, encara em trobaràs sopant. 6. Vegeu també:
  nou1
  nou3

nou2

nou3
| nova


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">nou</title><lbl type="homograph">3</lbl>

Accessory
Partició sil·làbica: nou
Etimologia: del ll. nŏvus, -a, -um, íd. 1a font: orígens de la llengua, Llull
Body
  adjectiu
  1. Que existeix, ha aparegut, ha estat fet o s’ha esdevingut fa poc temps o per primera vegada. Les fulles noves dels arbres. Un producte nou. Vaig experimentar una sensació totalment nova. Què hi ha de nou? No hi ha res de nou.
  2. de nou locució adverbial Recentment. Pintat de nou.
  3. venir de nou (a algú, alguna cosa) Resultar-li inacostumada o sorprenent. Em ve de nou, tornar a treballar. Que no ho sabies? Sembla que et vingui de nou.
  1. Que encara no ha servit o ha servit poc. Me l’he posat poques vegades: és ben nou.
  2. de nou en nou locució adverbial Essent completament nou. Aquest motor, de nou en nou, ja falla.
  1. Posterior a un altre que substitueix o al qual s’afegeix, no el mateix. L’amo nou. El nou règim. Una nova edició. Any nou, vida nova.
  2. de nou (o de bell nou) locució adverbial Una altra vegada. Ha intentat de nou de suïcidar-se.
 1. nou realisme art Nom donat a les tendències realistes de l’art de la segona meitat del segle XX aparegudes després de l’art abstracte. 2. Vegeu també:
  nou1
  nou2

nou3
| nova

nou-

nou-

nou-centè
| nou-centena


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">nou-centè</title>

Accessory
Partició sil·làbica: nou-cen_tè
Etimologia: de nou-cents
Body
 1. adjectiu Que, en una sèrie, en té vuit-cents noranta-nou davant seu.
  1. adjectiu Dit de cadascuna de les parts d’una quantitat o d’un tot dividits en nou-centes parts iguals.
  2. masculí Un nou-centè, 1/900.

nou-centè
| nou-centena

nou-cents
| nou-centes


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">nou-cents</title>

Accessory
Partició sil·làbica: nou-cents
Etimologia: de nou2 i cent1 1a font: 1507, Nebrija-Busa
Body
 1. adjectiu Nou vegades cent. Han repatriat nou-cents soldats.
 2. adjectiu i masculí i femení [invariable: nou-cents] Que fa nou-cents; nou-centè. La pàgina nou-cents. La nou-cents de la llista.
 3. masculí
  1. El nombre nou-cents, 900.
  2. per extensió Cosa designada amb el nombre nou-cents.
 4. masculí i femení Les nou-centes primeres.
 5. el nou-cents el·lípticament El segle XX.

nou-cents
| nou-centes

nou-ric
| nou-rica

nou-ric
| nou-rica

seixanta-nou

seixanta-nou

Traducció